Apax Leaders Việt Nam | Tin tức Và Sự Kiện | Chương trình Ngữ âm tại Anh và Mỹ
12 12 / 2018

Chương trình Ngữ âm tại Anh và Mỹ

Để có thể đọc và viết tốt, trẻ cần được xây dựng nền tảng về ngữ âm, biết cách nhận diện và giải mã từ một cách chính xác và nhuần nhuyển, cũng như hiểu những đặc tính cơ bản của văn viết tiếng Anh. Các kỹ năng này cần phải được dạy, thường xuyên luyện tập và theo dõi sát sao khi trẻ còn đi học. Đây là bảng tiêu chuẩn học Ngữ âm mà Apax đã dịch từ tài liệu của Bộ Giáo dục Anh và trường Đại học Arkansas (Mỹ) để các quý phụ huynh cùng tham khảo.Lớp

Các tiêu chuẩn phải đạt được

Mầm non

Trẻ phải nhận biết được các sản phẩm in ấn như sau (Print concepts):

P.R.1 Đọc được biển in, biển hiệu ở trong lớp, ở trường, trên phố.

P.R.2 Đọc được tên sách được in trên trang bìa.

P.R.3 Phân biệt được sách tập đọc và sách tập đếm.

P.R.4 Biết cách sử dụng sách và lật các trang sách.

P.R.5 Nhận biết được một số chữ viết thường và viết hoa trong bảng chữ cái.

P.R.6 Viết được một số chữ in hoa.

Nhận biết âm tiết

P.R.7 Nhận biết được âm tiết đầu tiên của các từ chỉ đồ vật.

P.R.8 Nhận biết và tìm được các từ cùng vần với nhau.

P.R.9 Sắp xếp được các từ thành câu đơn giản.

Âm tiết, đánh vần

P.R.10 Nhận diện dược các từ mang tính chỉ dẫn in trên bảng, biển hiệu.

Mẫu giáo

Trẻ phải nhận biết được các sản phẩm in ấn như sau (Print concepts):

K.R.1 Nhận biết được mục đích của một đoạn văn.

K.R.2 Biết cách sử dụng và lật trang sách.

K.R.3 Biết được tên sách và tên tác giả được in ở đâu trên cuốn sách.

K.R.4 Biết cách chỉ ra rằng tiếng Anh được in theo chiều từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

K.R.5 Biết chỉ ra được các câu được viết bằng việc sắp xếp và kết nối nhiều từ lại.

K.R.6 Biết được các từ đều được tạo thành bởi các chữ cái.

K.R.7 Nhận biết được tất các các chữ cái và chữ viết hoa của nó.

K.R.8 Đọc nhanh được các chữ trong bảng chữ cái.

K.R.9 Biết chỉ ra khoảng cách giữa các từ.

K.R.10 Biết cách viết tên mình (bao gồm cả phần chữ phải viết hoa và chữ viết thường.

Nhận biết âm tiết

K.R.11 Biết phân chia các phần cấu thành từ ghép.

K.R.12 Biết phân chia từ thành các âm tiết.

K.R.13 Nhận biết và tìm được các từ đồng âm.

K.R.14 Biết cách kết nối các âm đầu với các âm cuối để tạo thành từ hoàn chỉnh.

K.R.15 Nhận biết được âm đầu tiên của các từ.

K.R.16 Nhận biết các từ có âm đầu giống nhau.

K.R.17 Kết nối các âm tiết thành một từ hoàn chỉnh.

K.R.18 Phân chia các âm tiết cấu thành nên một từ.

Âm tiết, đánh vần

K.R.19 Biết chữ nào được phát âm như thế nào.

K.R.20 Biết các từ mình hay nói được viết thế nào.

K.R.21 Biết cách giải mã các từ đơn giản chỉ có 2 đến 3 âm.

K.R.22 Biết đọc các từ thường nhìn thấy.

K.R.23 Sử dụng kiến thức về chữ và cách phát âm chữ để viết các câu nhắn hoặc từ đơn giản (ít nhất phải viết đúng được âm đầu tiên).

Đọc hiểu

K.R.24 Đoán được nội dung của đoạn văn.

K.R.25 Chỉ ra được các yếu tố quan trọng trong đoạn văn.

K.R.26 Kể lại được các ý chính trong đoạn văn đã được nghe hoặc được đọc.

Lớp 1

Trẻ phải nhận biết được các sản phẩm in ấn như sau (Print concepts):

1.R.1 Biết sử dụng mục lục để chỉ rõ các phần của cuốn sách.

1.R.2 Viết được tên họ đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, các từ, các câu sao cho dễ đọc, sử dụng được chữ in hoa và in thường, có khoảng cách giữa các từ.

Nhận biết âm tiết

1.R.3 Tìm được nhiều từ vần với nhau.

1.R.4 Nhận biết được số từ trong một cấu.

1.R.5 Nhận biết trong một từ được nói có bao nhiêu ký tự.

1.R.6 Nhận biết được âm trong từ chỉ có một ký tự.

1.R.7 Phân biệt được các âm ở giữa và ở cuối từ, nhận biết hai từ có âm giữa hoặc cuối giống nhau.

1.R.8 Nhận biết được âm của từ chỉ có một âm tiết.

1.R.9 Kết nối âm của các từ một ký tự được tạo thành từ 3-4 chữ cái hoặc 4-5 âm vị.

1.R.10 Phân chia được các âm của từ một ký tự có 3-4 chữ cái hoặc 4-5 âm vị.

1.R.11 Thêm vào, bớt đi, thay thế các âm để thay đổi từ.

Phát âm, đánh vần

1.R.12 Dùng kiến thức đã được học về âm của các phụ âm đơn, nguyên âm ngắn, dài,… để giải mã ngữ âm của các từ (khi đứng riêng biệt không trong hoàn cảnh nào).

1.R.13 Giải mã các từ có một âm tiết khi không đứng trong ngữ cảnh nào.

1.R.14 Giải mã các từ có cùng phụ âm nhưng lại có cách đọc khác nhau.

1.R.15 Đọc được các từ trong cùng một họ từ.

1.R.16 Đọc được các từ thông dụng nhưng có phát âm không theo quy luật.

1.R.17 Đọc được các từ với cả gốc và cả các phần đuôi thêm vào của nó, như số nhiều, thời thì của động từ, các dạng so sách của tính từ.

1.R.18 Đọc được các từ ghép và các từ viết tắt.

1.R.19 Đánh vần được chính xác các từ ược phát âm không theo quy luật.

1.R.20 Có thể giải mã từ khi đọc từ đó trong ngữ cảnh.

Độ trôi chảy

1.R.21 Đọc to, trôi chảy và hiểu được đoạn văn mình được đọc.

Đọc hiểu

1.R.22 Dự đoán trước điều gì xảy ra trong đoạn văn mình đang đọc.

1.R.23 Trả lời câu hỏi để xác nhận mức độ hiểu với câu truyện được đọc.

1.R.24 Kể lại ý chính của đoạn văn mình được đọc theo đúng trình tự.

Lớp 2

Trẻ phải nhận biết được các sản phẩm in ấn như sau (Print concepts):

2.R.1 Viết được tên họ, các từ, các câu sao cho dễ đọc, sử dụng được chữ in hoa và in thường, có khoảng cách giữa các từ.

Nhận biết từ, phát âm, đánh vần

2.R.2 Giải mã được các từ có hai âm tiết.

2.R.3 Giải mã được từ có hai âm tiết khi không được đặt trong ngữ cảnh nào (sử dụng kiến thức về cấu trúc cấu tạo từ (phụ âm-nguyên âm-phụ âm, nguyên âm, nguyên âm-nguyên âm, nguyên âm-phụ âm,…).

2.R.4 Đọc được các từ trong cùng một họ.

2.R.5 Đọc từ có nhiều âm tiết bao gồm gốc, tiền tố, hậu tố của nó.

2.R.6 Đọc được các từ hay gặp nhưng phát âm khác quy luật.

2.R.7 Đọc được các từ viết tắt hay gặp.

2.R.8 Đánh vần chính xác các từ hay gặp có phần đánh vần không theo quy tắc.

2.R.9 Đánh vần chính xác phần số nhiều của danh từ.

2.R.10 Nhận biết được các từ đánh vần khác đi khi ở dạng số nhiều.

2.R.11 Dùng khả năng giải mã từ và ngữ cảnh để nhận biết từ mới trong đoạn văn.

Độ trôi chảy

2.R.12 Đọc được và hiểu ý nghĩa các đoạn văn một cách trôi chảy và chính xác.

Đọc hiểu

2.R.13 Dự đoán được điều gì xảy ra trong đoạn văn được đọc.

2.R.14 Kể lại các phần của câu chuyện được đọc theo các đoạn mở đầu, thân bài, kết truyện.

2.R.15 Tìm ra được các chi tiết bổ trợ cho ý chính trong đoạn văn.

2.R.16 Phân biệt được nguyên nhân, kết quả.

2.R.17 Nhắc lại được các ý chính.

Lớp 3

Trẻ phải nhận biết được các sản phẩm in ấn như sau (Print concepts):

3.R.1 Viết được các chữ viết hoa và viết tắt, sử dụng trong các từ, các câu, và dùng khoảng cách giữa các từ.

Nhận biết từ, đánh vần và ngữ âm

3.R.2 Giải mã được các từ có nhiều âm tiết.

3.R.3 Đọc được các từ có nhiều âm tiết sử dụng các cấu trúc từ như nguyên âm-phụ âm, nguyên âm, nguyên âm-nguyên âm.

3.R.4 Đọc to được các từ cùng họ.

3.R.5 Đọc được các từ có nhiều âm tiết được hình thành bởi từ gốc và các tiền tố, hậu tố có liên quan, phần viết tắt, sở hữu cách.

3.R.6 Đọc to được các từ có phát âm không theo quy luật.

3.R.7 Đọc và đánh vần được các từ có phần viết tắt, cấu trúc đánh vần thường gặp thay đổi phần cuối từ để tạo thành số nhiều,…

3.R.8 Sắp xếp các từ theo trình tự bảng chữ cái.

3.R.9 Dùng khả năng giải mã từ và ngữ cảnh để nhận biết từ mới trong đoạn văn.

Độ trôi chảy

3.R.10 Đọc được và hiểu ý nghĩa các đoạn văn một cách trôi chảy và chính xác.

Đọc hiểu

3.R.11 Đọc thầm được các đoạn văn lạ và hiểu được ý nghĩa của nó.

3.R.12 Áp dụng tiêu chuẩn lớp 3 cho phần đọc hiểu các chuyện có thật, chuyện giả tưởng, thơ, kịch, truyền thuyết, văn học cổ điển,…

Lớp 4

Trẻ phải nhận biết được các sản phẩm in ấn như sau (Print concepts):

4.R.1 Viết được đoạn văn, có sử dụng khoảng cách giữa các từ.

Nhận biết từ, đánh vần, ngữ âm

4.R.2 Đọc được chính xác các từ có nhiều âm tiết không hay sử dụng.

4.R.3 Đọc và đánh vần chính ác các từ với phần gốc, tiền tố, hậu tố của nó.

Độ trôi chảy

4.R.4 Đọc to, trôi chảy và hiểu được ý nghĩa của các đoạn văn.

Đọc hiểu

4.R.5 Đọc thầm và hiểu được các đoạn văn khó đọc, khó hiểu.

4.R.6 Sử dụng tiêu chuẩn lớp 4 cho phần đọc hiểu các chuyện có thật, chuyện giả tưởng, thơ, kịch, truyền thuyết, văn học cổ điển…

Lớp 5

5.R.1 Đọc và đánh vần được chính xác các từ quan trọng trong đoạn văn và ngắt hơi, ngừng nghỉ một cách chính xác.

5.R.2 Đọc và đánh vần một cách chính xác các từ bao gồm phần gốc, tiền tố, hậu tố hay phần viết tắt của nó.

Độ trôi chảy

5.R.3 Đọc to, trôi chảy và hiểu được ý nghĩa của các đoạn văn.

Đọc hiểu

5.R.4 Đọc thầm nhưng hiểu được ý nghĩa một số đoạn văn khó.

5.R.6 Áp dụng tiêu chuẩn lớp 5 cho phần đọc hiểu chuyện có thật, chuyện giả tưởng, thơ, kịch, truyền thuyết, văn học cổ điển.

Lớp 6

6.R.1 Đọc hiểu và đánh vần được chính xác các từ có gốc Latin khi ở dạng số nhiều.

6.R.2 Đánh vần một cách chính xác các từ hay bị đánh vần sai.

Độ trôi chảy

6.R.3 Đọc to được các bài văn học hoặc các đoạn văn trình bày, mô tả sự vật, sự việc một cách trôi chảy và hiểu được những gì mình đã đọc.

Đọc hiểu

6.R.4 Đọc thầm nhưng hiểu được các đoạn văn khó.

6.R. Sử dụng tiêu chuẩn lớp 6 cho phần đọc hiểu các chuyện có thật, chuyện giả tưởng, thơ, kịch, truyền thuyết, văn học cổ điển…

Lớp 7-12

Học sinh tiếp tục được áp dụng các tiêu chuẩn như trên nhưng ở cấp độ khó hơn, với các đoạn văn, văn bản phức tạp hơn.


Chia sẻ
trở về
Tin tức liên quan
Để làm được một giáo viên dạy ESL
02 01 / 2019

Để làm được một giáo viên dạy ESL

Ứng dụng của ESL - Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai
02 01 / 2019

Ứng dụng của ESL - Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai

Chương trình ESL của Chungdahm và sự tương thích ở Việt Nam
02 01 / 2019

Chương trình ESL của Chungdahm và sự tương thích ở Việt Nam