Apax Leaders Việt Nam | Tin tức Và Sự Kiện | Nhóm tính cách Nhận định
07 11 / 2018

Nhóm tính cách Nhận định

Nhóm Nhận định mô tả những điểm mạnh để hướng đến một cuộc sống không có bất công. Những điểm này được mở rộng giữa các cá nhân với nhau và thể hiện sự tương tác tốt nhất giữa các nhân trong cùng một nhóm hoặc một cộng đồng.

Nhóm Nhận định gồm 3 loại Tính cách:

-Fairness/ Tính công bằng: một trong những nguyên tắc cần tuân thủ là bạn đối xử với tất cả mọi người đều như nhau.

-Leadership/ Khả năng lãnh đạo: Bạn có khả năng nổi bật trong việc động viên một nhóm hoàn thành công việc.

-Teamwork/ Khả năng làm việc nhóm: Bạn là thành viên có khả năng nổi bật trong nhóm.


1.Tính công bằng:

Nếu tính công bằng là điểm mạnh của bạn, đối xử với mọi người một cách công bằng là một trong những nguyên tắc phải tuân thủ. Bạn không bao giờ cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến quyết định về người khác. Bạn luôn mang lại cơ hội cho mọi người.

Khái niệm chính:

Tính công bằng là khả năng phán đoán nhận thức liên quan đến lý luận và đưa ra các phán đoán. Bao gồm 2 kiểu lý luận:

-Lý luận công lý nhấn mạnh vào những nguyên tắc tư duy và cân đo những nguyên tắc để xác nhận quyền và trách nhiệm đạo đức.

-Lý luận chăm sóc bao gồm sự đồng cảm và tình thương; khả năng biết cách đặt bản thân của mình vào hoàn cảnh của người khác.

Phương châm của công bằng: đối xử với moi người như cách bạn muốn được đối xử.

Cách rèn luyện:

-Tự xem xét lối suy nghĩ hoặc cách đối xử với mọi người từ những dân tộc và từ những nền văn hóa khác nhau.

-Lần tiếp theo nếu bạn mắc phải một lỗi lầm, tự xem xét để xem bạn có thể chấp nhận nó hay không.


2.Khả năng lãnh đạo:

Nếu khả năng lãnh đạo là điểm mạnh của bạn, bạn là người nổi bật trong việc khuyến khích một nhóm hoàn thành công việc và giữ hòa khí trong nhóm bằng việc khiến mọi người cảm thấy được ghi nhận trong nhóm. Bạn là người giỏi tổ chức các hoạt động và quan sát việc thực hiện chúng.

Khái niệm chính:

Khả năng lãnh đạo là một hiện tượng xã hội được chia ra làm 2 lĩnh vực:

-Thực hành – định nghĩa, thiết lập, xác định hoặc chuyển hướng.

-Chất lượng cá nhân – động lực và khả năng tìm kiếm, đạt được và thực hiện vai trò lãnh đạo.

Có 2 kiểu lãnh đạo:

-Lãnh đạo chuyển giao – kiểu lãnh đạo này phân chia rõ ràng trách nhiệm, mong muốn và những nhiệm vụ cần hoàn thiện.

-Lãnh đạo chuyển đổi – kiểu lãnh đạo này thúc đẩy những người đi theo để thực hiện ở cấp độ cao cấp, đẩy mạnh niềm tin và cam kết với tổ chức và những mục tiêu của tổ chức.

Phương châm của Lãnh đạo: tổ chức những hoạt động cho những người khác.

Cách rèn luyện:

-Khi hai người tranh cãi, nên hòa giải bằng cách mời những người khác chia sẻ suy nghĩ của họ và đưa ra phương hướng giải quyết vấn đề.

-Dẫn dắt một hoạt động, một luận hoặc một dự án và chủ động thu nhận những ý kiến từ các thành viên khác.

-Đọc tiểu sử của một ai đó hoặc xem một bộ phim về nhà lãnh đạo yêu thích của bạn và đánh giá cách họ mang lại cảm hứng cho bạn trong thực tế.


3. Khả năng hoạt động nhóm:

Nếu khả năng hoạt động nhóm là điểm mạnh của bạn, bạn là một thành viên nổi bật trong nhóm. Bạn là một thành viên trung thành và tận tụy, bạn luôn muốn chia sẻ, và bạn luôn làm việc chăm chỉ vì sự thành công của nhóm.

Khái niệm chính:

Hoạt động nhóm liên quan đến 3 khái niệm như sau:

-Quyền công dân: trách nhiệm hướng đến một cộng đồng.

-Sự trung thành: niềm tin vững chắc cho một nhóm.

-Tình yêu đất nước: trung thành hướng đến quê hương/đất nước, không có sự thù địch với những quốc gia khác.

Phương châm của Hoạt động nhóm: Làm việc đồng hành với mọi người.

Cách rèn luyện:

-Tình nguyện tham gia những hoạt động cộng đồng như Big Brother hay Big Sister hoặc là góp sức xây dựng nhà tình thương.

-Giúp đỡ một người khác gần gũi với bạn, giúp học đặt ra mục tiêu và theo sát họ kiểm tra tiến trình thực hiện ra sao.

-Mở một câu lạc bộ sách với những thành viên trong gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Lên lịch gặp gỡ và thảo luận về những cuốn sách được lựa chọn.

Chia sẻ
trở về
Tin tức liên quan
Tư duy của não trái và não phải
07 11 / 2018

Tư duy của não trái và não phải

Trí thông minh đa dạng của Howard Gardner
07 11 / 2018

Trí thông minh đa dạng của Howard Gardner

Trí thông minh giao tiếp xã hội
07 11 / 2018

Trí thông minh giao tiếp xã hội