Apax Leaders Việt Nam | Học ESL
Học ESL
Học ESL
Chương trình Ngữ âm tại Anh và Mỹ
12 12 / 2018

Chương trình Ngữ âm tại Anh và Mỹ

Những bước để học phonics hiệu quả
12 12 / 2018

Những bước để học phonics hiệu quả

Tầm quan trọng của Phonics – Ngữ âm
12 12 / 2018

Tầm quan trọng của Phonics – Ngữ âm

Phương pháp sketchnote - Cách học mới của người trẻ không thể bỏ qua
07 11 / 2018

Phương pháp sketchnote - Cách học mới của người trẻ không thể bỏ qua

Mô hình giáo dục giúp phát huy tối đa năng lực bản thân
07 11 / 2018

Mô hình giáo dục giúp phát huy tối đa năng lực bản thân

Học tập vận động: Hướng đến một mô hình giáo dục mới
07 11 / 2018

Học tập vận động: Hướng đến một mô hình giáo dục mới

Tham gia Apax Leaders
ngay hôm nay

Đăng ký học thử miễn phí