Apax Leaders Việt Nam | Các phương pháp học mới
Các phương pháp học mới
Các phương pháp học mới
Phương pháp sketchnote - Cách học mới của người trẻ không thể bỏ qua
07 11 / 2018

Phương pháp sketchnote - Cách học mới của người trẻ không thể bỏ qua

Mô hình giáo dục giúp phát huy tối đa năng lực bản thân
07 11 / 2018

Mô hình giáo dục giúp phát huy tối đa năng lực bản thân

Học tập vận động: Hướng đến một mô hình giáo dục mới
07 11 / 2018

Học tập vận động: Hướng đến một mô hình giáo dục mới

Mô hình giáo dục giúp phát huy tối đa năng lực bản thân
07 11 / 2018

Mô hình giáo dục giúp phát huy tối đa năng lực bản thân

Homeschooling: Mô hình giáo dục kiểu mẫu của thế kỷ 21
07 11 / 2018

Homeschooling: Mô hình giáo dục kiểu mẫu của thế kỷ 21

14 trường học sáng tạo nhất trên thế giới
07 11 / 2018

14 trường học sáng tạo nhất trên thế giới

Tham gia Apax Leaders
ngay hôm nay

Đăng ký học thử miễn phí