Apax Leaders Việt Nam | Tin tức Và Sự Kiện | Công ty cổ phần Anh ngữ Apax công bố thông tin về phát hành trái phiếu
25 02 / 2021

Công ty cổ phần Anh ngữ Apax công bố thông tin về phát hành trái phiếu

Công ty cổ phần Anh ngữ Apax công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ

Công ty CP Anh Ngữ Apax thông báo thông tin về đợt phát hành trái phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ như sau:


1/ Doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần Anh ngữ Apax

2/ Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

3/ Tổng số lượng trái phiếu phát hành: tối đa 2.000.000 (hai triệu) trái phiếu

4/ Giá trị phát hành: tối đa 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) (tính theo mệnh giá)

5/ Mục đích phát hành: bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh

Thông tin về trái phiếu:

Mã trái phiếu: AEH2123001

Đồng tiền phát hành và thanh toán: VND

Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng kể từ ngày phát hành

Mệnh giá: 100.000VND/trái phiếu

Giá phát hành: 100% mệnh giá trái phiếu

Lãi suất trái phiếu: lãi suất cố định 12%/năm


Chi tiết thông tin, vui lòng TẢI VỀ

  1. Nghị quyết số 1201/2021/NQ-HDQT Thông qua phương án phát hành trái phiếu Apax English năm 2021

  2. Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ của công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
Chia sẻ
trở về
Tin tức liên quan
Apax Leaders giúp ba mẹ nhẹ gánh lo học phí
18 10 / 2021

Apax Leaders giúp ba mẹ nhẹ gánh lo học phí

THE WOMEN WHO LIGHT UP MY LIFE
17 10 / 2021

THE WOMEN WHO LIGHT UP MY LIFE

CHUYỆN APAXER AN PHƯƠNG – TÂN THỦ KHOA VINSCHOOL HỆ CAMBRIDGE
14 10 / 2021

CHUYỆN APAXER AN PHƯƠNG – TÂN THỦ KHOA VINSCHOOL HỆ CAMBRIDGE