Apax English by April
Dựng xây nền tảng
Apax English by April
Apax English by April
có gì khác biệt
Apax English By April giúp học viên có thể phát âm chuẩn các từ được học, trang bị hệ thống từ vựng phong phú, tăng cường kĩ năng viết và thành thạo các kỹ năng phản biện, tranh luận, thuyết trình bằng tiếng Anh về các chủ đề đa dạng. Chương trình dành cho học viên từ 6 đến 15 tuổi.
Luyện phát âm thông qua hệ thống đánh giá tự động E-learning tại nhà
Luyện phát âm thông qua hệ thống đánh giá tự động E-learning tại nhà
100% giáo viên bản ngữ tại lớp, bảng tương tác thông minh, chương trình ngoại khóa bằng tiếng Anh.
100% giáo viên bản ngữ tại lớp, bảng tương tác thông minh, chương trình ngoại khóa bằng tiếng Anh.
Học ngữ âm với 120 chủ đề giúp trẻ tự tin dự thi chứng chỉ YLE Cambridge.
Học ngữ âm với 120 chủ đề giúp trẻ tự tin dự thi chứng chỉ YLE Cambridge.
Phát triển đồng thời 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết với 120 chủ đề, hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu và thuyết trình giúp trẻ tự tin dự thi chứng chỉ KET/ PET Cambridge
Phát triển đồng thời 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết với 120 chủ đề, hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu và thuyết trình giúp trẻ tự tin dự thi chứng chỉ KET/ PET Cambridge
Lộ trình đào tạo APAX ENGLISH BY APRIL 2

Đăng kí khoá học

* Thời gian học: 2 buổi/ tuần, 90 phút/ buổi
* Lộ trình học: 9 tháng
* Sĩ số: Tối đa 16 học viên/ lớp
Lộ trình đào tạo APAX ENGLISH BY APRIL

Đăng kí khoá học

* Thời gian học: 2 buổi/ tuần, 90 phút/ buổi
* Lộ trình học: 9 tháng
* Sĩ số: Tối đa 16 học viên/ lớp
Lộ trình đào tạo APAX ENGLISH BY APRIL 2
Lộ trình đào tạo APAX ENGLISH BY APRIL
Thông tin về
Apax English by April
16 Học viên/Lớp
2 Buổi/Tuần
90 Phút/Buổi
9 Tháng