APAX 4.0
Trở thành công dân toàn cầu
APAX  4.0
APAX 4.0
có gì khác biệt
Apax 4.0 là chương trình giảng dạy tiếng Anh ứng dụng công nghệ 4.0 với phương pháp học tích hợp toàn diện (Integrated Learning) theo quy trình lãnh đạo bản thân, thay đổi tư duy toàn diện “Empower Me” phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của thanh thiếu niên, từ đó trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng tiếng Anh để tự tin theo học các trường quốc tế hay du học, nhằm đưa thế hệ trẻ Việt Nam hội nhập toàn cầu trong tâm thế của người dẫn đầu. Chương trình dành cho học viên từ 12 đến 18 tuổi.
Tích hợp chương trình giáo dục hàng đầu của Tổ chức Franklin Covey (Mỹ) ứng dụng quy trình “7 thói quen thành công”, dạy cho trẻ các kỹ năng hướng tới thay đổi tư duy toàn diện từ bên trong, hình thành các thói quen tốt, phát huy tiềm năng và xây dựng tinh thần lãnh đạo bản thân.
Tích hợp chương trình giáo dục hàng đầu của Tổ chức Franklin Covey (Mỹ) ứng dụng quy trình “7 thói quen thành công”, dạy cho trẻ các kỹ năng hướng tới thay đổi tư duy toàn diện từ bên trong, hình thành các thói quen tốt, phát huy tiềm năng và xây dựng tinh thần lãnh đạo bản thân.
Chú trọng phát triển kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) và học thuật (tư duy logic, phản biện)
Chú trọng phát triển kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) và học thuật (tư duy logic, phản biện)
Sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trên nền tảng công nghệ hiện đại tích hợp bảng tương tác thông minh & máy tính bảng, hệ thống học trực tuyến (E-learning) và trường quay thu nhỏ (Apax Studio).
Sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trên nền tảng công nghệ hiện đại tích hợp bảng tương tác thông minh & máy tính bảng, hệ thống học trực tuyến (E-learning) và trường quay thu nhỏ (Apax Studio).
Nâng cao điểm số TOEFL/IELTS bằng phương pháp học toàn diện.
Nâng cao điểm số TOEFL/IELTS bằng phương pháp học toàn diện.
Mở rộng kiến thức đa văn hóa, đa quốc gia.
Mở rộng kiến thức đa văn hóa, đa quốc gia.
Rèn luyện các kỹ năng mềm thuyết trình, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.
Rèn luyện các kỹ năng mềm thuyết trình, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.
Lộ trình đào tạo APAX 4.0

Đăng kí khoá học

* Thời gian học: 2 buổi/ tuần, 90 phút/ buổi
* Lộ trình học: 9 tháng (Mỗi kỳ học kéo dài 4.5 tháng - Mỗi kỳ học ghép 2 học phần: C1 với C2 hoặc A2 với V1 - 9 tháng học hết cả 4 học phần)
* Khóa dự bị EC4 không có học phần V1/A2 - C1/C2 khai giảng mỗi 4.5 tháng
* Sĩ số: Tối đa 16 học viên/ lớp
* Thực hành Apax - Leader In Me
Lộ trình đào tạo APAX 4.0 TRUNG CẤP

Đăng kí khoá học

* Thời gian học: 2 buổi/ tuần, 90 phút/ buổi
* Lộ trình học: 9 tháng (Mỗi kỳ học kéo dài 4.5 tháng - Mỗi kỳ học ghép 2 học phần: C1 với C2 hoặc A2 với V1 - 9 tháng học hết cả 4 học phần)
* Sĩ số: Tối đa 16 học viên/ lớp
* Thực hành Apax - Leader In Me
Lộ trình đào tạo APAX 4.0 CAO CẤP

Đăng kí khoá học

* Thời gian học: 2 buổi/ tuần, 90 phút/ buổi
* Lộ trình học: 9 tháng (Mỗi kỳ học kéo dài 4.5 tháng - Mỗi kỳ học ghép 2 học phần: C1 với C2 hoặc A2 với V1 - 9 tháng học hết cả 4 học phần)
* Sĩ số: Tối đa 16 học viên/ lớp
* Thực hành Apax - Leader In Me
 Lộ trình đào tạo APAX 4.0
 Lộ trình đào tạo APAX 4.0 TRUNG CẤP
 Lộ trình đào tạo APAX 4.0 CAO CẤP
Thông tin về
APAX 4.0
16 Học viên/Lớp
2 Buổi/Tuần
90 Phút/Buổi
9 Tháng
Các khoá học khác
tại apax leaders

Apax English 4.0

Apax English 4.0

Apax English by April

Apax English by April

I-Garten

I-Garten

Apax Challenger

Apax Challenger

Apax Explorer

Apax Explorer

Apax Conqueror

Apax Conqueror