Apax Challenger
Dựng xây nền tảng
Apax Challenger
Apax Challenger
có gì khác biệt
Apax Challenger được thiết kế dựa trên phương pháp học tích hợp hiện đại (Blended Learning) giữa cách học tương tác trên lớp (C-learning) và tại nhà (E-learning). Với nhiều chủ đề về cuộc sống, văn hóa, khoa học giúp trẻ “tắm mình” trong môi trường tiếng Anh tự nhiên, trang bị kiến thức, kỹ năng và nuôi dưỡng đam mê để tự tin hội nhập toàn cầu trong tâm thế của người dẫn đầu. Chương trình dành cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi.
Tích hợp chương trình giáo dục hàng đầu của Tổ chức Franklin Covey (Mỹ) ứng dụng quy trình “7 thói quen thành công”, dạy cho trẻ các kỹ năng hướng tới thay đổi tư duy toàn diện từ bên trong, hình thành các thói quen tốt, phát huy tiềm năng và xây dựng tinh thần lãnh đạo bản thân.
Tích hợp chương trình giáo dục hàng đầu của Tổ chức Franklin Covey (Mỹ) ứng dụng quy trình “7 thói quen thành công”, dạy cho trẻ các kỹ năng hướng tới thay đổi tư duy toàn diện từ bên trong, hình thành các thói quen tốt, phát huy tiềm năng và xây dựng tinh thần lãnh đạo bản thân.
Luyện phát âm thông qua hệ thống đánh giá tự động E-learning tại nhà
Luyện phát âm thông qua hệ thống đánh giá tự động E-learning tại nhà
100% giáo viên bản ngữ tại lớp, bảng tương tác thông minh, chương trình ngoại khóa bằng tiếng Anh.
100% giáo viên bản ngữ tại lớp, bảng tương tác thông minh, chương trình ngoại khóa bằng tiếng Anh.
Học ngữ âm với 120 chủ đề giúp trẻ tự tin dự thi chứng chỉ YLE Cambridge.
Học ngữ âm với 120 chủ đề giúp trẻ tự tin dự thi chứng chỉ YLE Cambridge.
Video quay tại Apax về dự án tư duy sáng tạo (CTP) tại Apax Studio, dự án STEAM* và sổ liên lạc trực tuyến giúp phụ huynh cập nhật các hoạt động trên lớp cũng như quá trình tiến bộ của trẻ.

(*) APAX LEADERS STEAM là chương trình giảng dạy tích hợp Khoa học (Science) – Công nghệ (Technology)- Kỹ thuật (Engineering) – Nghệ Thuật (Arts) – Toán (Maths) giúp trẻ có cơ hội trải nghiệm tiếng Anh trong nhiều lĩnh vực nhằm phát triển kỹ năng, phát hiện năng khiếu và niềm đam mê của trẻ.

Video quay tại Apax về dự án tư duy sáng tạo (CTP) tại Apax Studio, dự án STEAM* và sổ liên lạc trực tuyến giúp phụ huynh cập nhật các hoạt động trên lớp cũng như quá trình tiến bộ của trẻ.

<br/>
<br/>

<p style='font-size:14px;'>(*) APAX LEADERS STEAM là chương trình giảng dạy tích hợp Khoa học (Science) – Công nghệ (Technology)- Kỹ thuật (Engineering) – Nghệ Thuật (Arts) – Toán (Maths) giúp trẻ có cơ hội trải nghiệm tiếng Anh trong nhiều lĩnh vực nhằm phát triển kỹ năng, phát hiện năng khiếu và niềm đam mê của trẻ.</p>
Lộ trình đào tạo Apax Challenger

Đăng kí khoá học

* Thời gian học: 2 buổi/ tuần, 90 phút/ buổi
* Lộ trình học: 9 tháng
* Sĩ số: Tối đa 16 học viên/ lớp
* Riêng Sunflower là 4,5 tháng
 Lộ trình đào tạo Apax Challenger
Thông tin về
Apax Challenger
16 Học viên/Lớp
2 Buổi/Tuần
90 Phút/Buổi
9 Tháng
Các khoá học khác
tại apax leaders

Apax English 4.0

Apax English 4.0

Apax English by April

Apax English by April

I-Garten

I-Garten

APAX 4.0

APAX  4.0

Apax Explorer

Apax Explorer

Apax Conqueror

Apax Conqueror