Apax Explorer
Khởi đầu vững chắc
Apax Explorer
Apax Explorer
có gì khác biệt
Apax Explorer là chương trình giảng dạy tiếng Anh theo tiêu chuẩn Mỹ dành riêng cho trẻ (từ 4 - 6 tuổi) ứng dụng hệ thống âm học Phonics* được chứng minh phù hợp và thành công tại các quốc gia châu Á và Bắc Mỹ. Chương trình dành cho trẻ từ 4 đến 6 tuổi.
Kết hợp tương tác đa phương tiện (bảng thông minh, dự án tư duy sáng tạo CTP tại Apax Studio) và lớp học trực tuyến (E-learning) giúp tối đa hóa thời gian tiếp xúc của trẻ với môi trường tiếng Anh.
Kết hợp tương tác đa phương tiện (bảng thông minh, dự án tư duy sáng tạo CTP tại Apax Studio) và lớp học trực tuyến (E-learning) giúp tối đa hóa thời gian tiếp xúc của trẻ với môi trường tiếng Anh.
Tích hợp chương trình giáo dục hàng đầu của Tổ chức Franklin Covey (Mỹ) ứng dụng quy trình “7 thói quen thành công”, dạy cho trẻ các kỹ năng hướng tới thay đổi tư duy toàn diện từ bên trong, hình thành các thói quen tốt, phát huy tiềm năng và xây dựng tinh thần lãnh đạo bản thân.
Tích hợp chương trình giáo dục hàng đầu của Tổ chức Franklin Covey (Mỹ) ứng dụng quy trình “7 thói quen thành công”, dạy cho trẻ các kỹ năng hướng tới thay đổi tư duy toàn diện từ bên trong, hình thành các thói quen tốt, phát huy tiềm năng và xây dựng tinh thần lãnh đạo bản thân.
Với phương pháp giảng dạy tích hợp Khoa học (Science) – Công nghệ (Technology)- Kỹ thuật (Engineering) – Nghệ Thuật (Arts) – Toán học (Maths) giúp trẻ phát huy tối đa năng lực sáng tạo, thực hành để nuôi dưỡng đam mê và định hướng tương lai
Với phương pháp giảng dạy tích hợp Khoa học (Science) – Công nghệ (Technology)- Kỹ thuật (Engineering) – Nghệ Thuật (Arts) – Toán học (Maths) giúp trẻ phát huy tối đa năng lực sáng tạo, thực hành để nuôi dưỡng đam mê và định hướng tương lai
100% giáo viên bản ngữ, Là cử nhân đại học, có chứng chỉ giảng dạy TESOL/ CELTA/ TEFL
100% giáo viên bản ngữ, Là cử nhân đại học, có chứng chỉ giảng dạy TESOL/ CELTA/ TEFL
Lộ trình đào tạo Apax Explorer

Đăng kí khoá học

* Thời gian học: 2 buổi/ tuần, 90 phút/ buổi
* Lộ trình học: 4.5 tháng
* Sĩ số: Tối đa 12 học viên/ lớp
* Học viên phải tham gia từ trình độ Caterpillar 1 hoặc Cocoon 1
* Độ tuổi tối thiểu để tham gia chương trình là 4 tuổi
 Lộ trình đào tạo Apax Explorer
Thông tin về
Apax Explorer
12 Học viên/Lớp
2 Buổi/Tuần
90 Phút/Buổi
4.5 Tháng
Các khoá học khác
tại apax leaders

Apax English 4.0

Apax English 4.0

Apax English by April

Apax English by April

I-Garten

I-Garten

APAX 4.0

APAX  4.0

Apax Challenger

Apax Challenger

Apax Conqueror

Apax Conqueror