Apax Conqueror
Kiến Tạo Tương Lai
Apax Conqueror
Apax Conqueror
có gì khác biệt
Apax Conqueror ứng dụng phương pháp học tích hợp trải nghiệm STEAM cùng thực hành tư duy lãnh đạo bản thân "Apax - Leader In Me", giúp học viên phát triển đồng thời 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết với 120 chủ đề, hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu và thuyết trình để tự tin dự thi chứng chỉ KET/ PET Cambridge English. Chương trình dành cho học viên từ 10 đến 15 tuổi.
Tư duy dẫn đầu cùng Leader for Life - tích hợp chương trình giáo dục hàng đầu của Tổ chức Franklin Covey (Mỹ) ứng dụng quy trình “7 thói quen thành công”, dạy cho trẻ các kỹ năng hướng tới thay đổi tư duy toàn diện từ bên trong, hình thành các thói quen tốt, phát huy tiềm năng và xây dựng tinh thần lãnh đạo bản thân.
Tư duy dẫn đầu cùng Leader for Life - tích hợp chương trình giáo dục hàng đầu của Tổ chức Franklin Covey (Mỹ) ứng dụng quy trình “7 thói quen thành công”, dạy cho trẻ các kỹ năng hướng tới thay đổi tư duy toàn diện từ bên trong, hình thành các thói quen tốt, phát huy tiềm năng và xây dựng tinh thần lãnh đạo bản thân.
Luyện phát âm thông qua hệ thống đánh giá tự động E-learning tại nhà
Luyện phát âm thông qua hệ thống đánh giá tự động E-learning tại nhà
Phát triển đồng thời 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết với 120 chủ đề, hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu và thuyết trình giúp trẻ tự tin dự thi chứng chỉ KET/ PET Cambridge
Phát triển đồng thời 4 kỹ năng  nghe – nói – đọc – viết với 120 chủ đề, hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu và thuyết trình giúp trẻ tự tin dự thi chứng chỉ KET/ PET Cambridge
Video quay tại Apax về dự án tư duy sáng tạo (CTP) tại Apax Studio, dự án STEAM* và sổ liên lạc trực tuyến giúp phụ huynh cập nhật các hoạt động trên lớp cũng như quá trình tiến bộ của trẻ.
Video quay tại Apax về dự án tư duy sáng tạo (CTP) tại Apax Studio, dự án STEAM* và sổ liên lạc trực tuyến giúp phụ huynh cập nhật các hoạt động trên lớp cũng như quá trình tiến bộ của trẻ.
Lộ trình đào tạo Apax Conqueror

Đăng kí khoá học

* Thời gian học: 2 buổi/ tuần, 90 phút/ buổi
* Lộ trình học: 9 tháng
* Sĩ số: Tối đa 16 học viên/ lớp
 Lộ trình đào tạo Apax Conqueror
Thông tin về
Apax Conqueror
16 Học viên/Lớp
2 Buổi/Tuần
90 Phút/Buổi
9 Tháng
Các khoá học khác
tại apax leaders

Apax English 4.0

Apax English 4.0

Apax English by April

Apax English by April

I-Garten

I-Garten

APAX 4.0

APAX  4.0

Apax Challenger

Apax Challenger

Apax Explorer

Apax Explorer