Apax English 4.0
Trở thành công dân toàn cầu
Apax English 4.0
Apax English 4.0
có gì khác biệt
Apax English 4.0 giúp học viên phát triển kỹ năng học thuật và khả năng tư duy tóm tắt, đối chiếu, phản biện, xử lý thông tin khách quan để giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Ngoài ra, chương trình còn giúp học viên nâng cao điểm số TOEFL thông qua phương pháp học toàn diện. Chương trình dành cho học viên từ 12 đến 18 tuổi.
Rèn luyện các kỹ năng mềm thuyết trình, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.
Rèn luyện các kỹ năng mềm thuyết trình, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.
Sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trên nền tảng công nghệ hiện đại tích hợp bảng tương tác thông minh & máy tính bảng, hệ thống học trực tuyến (E-learning) và trường quay thu nhỏ (Apax Studio).
Sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trên nền tảng công nghệ hiện đại tích hợp bảng tương tác thông minh & máy tính bảng, hệ thống học trực tuyến (E-learning) và trường quay thu nhỏ (Apax Studio).
Nâng cao điểm số TOEFL/IELTS bằng phương pháp học toàn diện.
Nâng cao điểm số TOEFL/IELTS bằng phương pháp học toàn diện.
Mở rộng kiến thức đa văn hóa, đa quốc gia.
Mở rộng kiến thức đa văn hóa, đa quốc gia.
Rèn luyện các kỹ năng mềm thuyết trình, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.
Rèn luyện các kỹ năng mềm thuyết trình, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.
Lộ trình đào tạo
APAX 4.0

Đăng kí khoá học

* Thời gian học: 2 buổi/ tuần, 90 phút/ buổi
* Lộ trình học: 9 tháng
* Sĩ số: Tối đa 16 học viên/ lớp
 Lộ trình đào tạo <br/> APAX 4.0
Thông tin về
Apax English 4.0
16 Học viên/Lớp
2 Buổi/Tuần
90 Phút/Buổi
9 Tháng