Apax Leaders Việt Nam | Học ESL
Học ESL
Học ESL
Để làm được một giáo viên dạy ESL
02 01 / 2019

Để làm được một giáo viên dạy ESL

Ứng dụng của ESL - Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai
02 01 / 2019

Ứng dụng của ESL - Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai

Chương trình ESL của Chungdahm và sự tương thích ở Việt Nam
02 01 / 2019

Chương trình ESL của Chungdahm và sự tương thích ở Việt Nam

Cách học ESL hiệu quả
19 12 / 2018

Cách học ESL hiệu quả

Sự khác nhau giữa chương trình ESL ở Anh, Mỹ và Việt Nam
19 12 / 2018

Sự khác nhau giữa chương trình ESL ở Anh, Mỹ và Việt Nam

Sự hình thành của ESL – English as a second language
19 12 / 2018

Sự hình thành của ESL – English as a second language

Tham gia Apax Leaders
ngay hôm nay

Đăng ký học thử miễn phí