APAX 4.0
Trở thành công dân toàn cầu
APAX  4.0
APAX 4.0
có gì khác biệt
Apax 4.0 là chương trình giảng dạy tiếng Anh ứng dụng công nghệ 4.0 với phương pháp học tích hợp toàn diện (Integrated Learning) phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của thanh thiếu niên, từ đó trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng tiếng Anh để tự tin theo học các trường quốc tế hay du học, nhằm đưa thế hệ trẻ Việt Nam hội nhập toàn cầu trong tâm thế của người dẫn đầu. Chương trình dành cho học viên từ 12 đến 18 tuổi.
Chú trọng phát triển kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) và học thuật (tư duy logic, phản biện)
Chú trọng phát triển kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) và học thuật (tư duy logic, phản biện)
Sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trên nền tảng công nghệ hiện đại tích hợp các tài liệu học tập vào máy tính bảng và hệ thống học trực tuyến (i-Learning) cùng trường quay thu nhỏ (Apax Studio).
Sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trên nền tảng công nghệ hiện đại tích hợp các tài liệu học tập vào máy tính bảng và hệ thống học trực tuyến (i-Learning) cùng trường quay thu nhỏ (Apax Studio).
Nâng cao điểm số TOEFL/IELTS bằng phương pháp học toàn diện.
Nâng cao điểm số TOEFL/IELTS bằng phương pháp học toàn diện.
Mở rộng kiến thức đa văn hóa, đa quốc gia.
Mở rộng kiến thức đa văn hóa, đa quốc gia.
Rèn luyện các kỹ năng mềm thuyết trình, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.
Rèn luyện các kỹ năng mềm thuyết trình, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.
Lộ trình đào tạo APAX 4.0

Đăng kí khoá học

* Thời gian học: 2 buổi/ tuần, 90 phút/ buổi
* Lộ trình học: 12 tháng (Mỗi kỳ học kéo dài 6 tháng - Mỗi kỳ học ghép 2 học phần: C1 với C2 hoặc A2 với V1 - 12 tháng học hết cả 4 học phần)
* Khóa dự bị EC4 chỉ có học phần C1/C2 - không có học phần V1/A2
* Sĩ số: Tối đa 16 học viên/ lớp
 Lộ trình đào tạo APAX 4.0
Thông tin về
APAX 4.0
16 Học viên/Lớp
2 Buổi/Tuần
90 Phút/Buổi
12 Tháng