Apax Explorer (I-GARTEN)
Khởi đầu vững chắc
Apax Explorer (I-GARTEN)
Apax Explorer (I-GARTEN)
có gì khác biệt
Apax Explorer là chương trình giảng dạy tiếng Anh theo tiêu chuẩn Mỹ dành riêng cho trẻ (từ 4 - 6 tuổi) ứng dụng hệ thống âm học Phonics* được chứng minh phù hợp và thành công tại các quốc gia châu Á và Bắc Mỹ. Chương trình dành cho trẻ từ 4 đến 6 tuổi.
Kết hợp tương tác đa phương tiện (bảng thông minh, dự án tư duy sáng tạo CTP tại Apax Studio) và nền tảng học tập trực tuyến (i-Learning) giúp tối đa hóa thời gian tiếp xúc của trẻ với môi trường tiếng Anh.
Kết hợp tương tác đa phương tiện (bảng thông minh, dự án tư duy sáng tạo CTP tại Apax Studio) và nền tảng học tập trực tuyến (i-Learning) giúp tối đa hóa thời gian tiếp xúc của trẻ với môi trường tiếng Anh.
Với phương pháp giảng dạy tích hợp Khoa học (Science) – Công nghệ (Technology)- Kỹ thuật (Engineering) – Nghệ Thuật (Arts) – Toán học (Maths) giúp trẻ phát huy tối đa năng lực sáng tạo, thực hành để nuôi dưỡng đam mê và định hướng tương lai
Với phương pháp giảng dạy tích hợp Khoa học (Science) – Công nghệ (Technology)- Kỹ thuật (Engineering) – Nghệ Thuật (Arts) – Toán học (Maths) giúp trẻ phát huy tối đa năng lực sáng tạo, thực hành để nuôi dưỡng đam mê và định hướng tương lai
100% giáo viên trình độ bản ngữ, Là cử nhân đại học, có chứng chỉ giảng dạy TESOL/ CELTA/ TEFL
100% giáo viên trình độ bản ngữ, Là cử nhân đại học, có chứng chỉ giảng dạy TESOL/ CELTA/ TEFL
Lộ trình đào tạo Apax Explorer

Đăng kí khoá học

* Thời gian học: 2 buổi/ tuần, 90 phút/ buổi
* Lộ trình học: 6 tháng
* Sĩ số: Tối đa 12 học viên/ lớp
* Học viên chỉ có thể tham gia vào các lớp Catterpillar 1, Catterpillar 2, Coccoon 1, Butterfly 1
* Độ tuổi tối thiểu để tham gia chương trình là 4 tuổi
 Lộ trình đào tạo Apax Explorer
Thông tin về
Apax Explorer (I-GARTEN)
12 Học viên/Lớp
2 Buổi/Tuần
90 Phút/Buổi
6 Tháng