Apax Conqueror (APAX ENGLISH BY APRIL)
Kiến Tạo Tương Lai
Apax Conqueror (APAX ENGLISH BY APRIL)
Apax Conqueror (APAX ENGLISH BY APRIL)
có gì khác biệt
Apax Conqueror ứng dụng phương pháp học tích hợp trải nghiệm STEAM, giúp học viên phát triển đồng thời 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết với 120 chủ đề, hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu và thuyết trình để tự tin dự thi chứng chỉ KET/ PET Cambridge English. Chương trình dành cho học viên từ 10 đến 15 tuổi.
Luyện phát âm thông qua hệ thống đánh giá tự động i-Learning tại nhà
Luyện phát âm thông qua hệ thống đánh giá tự động i-Learning tại nhà
Phát triển đồng thời 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết với 120 chủ đề, hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu và thuyết trình giúp trẻ tự tin dự thi chứng chỉ KET/ PET Cambridge
Phát triển đồng thời 4 kỹ năng  nghe – nói – đọc – viết với 120 chủ đề, hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu và thuyết trình giúp trẻ tự tin dự thi chứng chỉ KET/ PET Cambridge
Video quay tại Apax về dự án tư duy sáng tạo (CTP) tại Apax Studio và và sổ liên lạc trực tuyến giúp phụ huynh cập nhật các hoạt động trên lớp cũng như quá trình tiến bộ của trẻ.
Video quay tại Apax về dự án tư duy sáng tạo (CTP) tại Apax Studio và và sổ liên lạc trực tuyến giúp phụ huynh cập nhật các hoạt động trên lớp cũng như quá trình tiến bộ của trẻ.
Lộ trình đào tạo Apax Conqueror

Đăng kí khoá học

* Thời gian học: 2 buổi/ tuần, 90 phút/ buổi
* Lộ trình học: 6 tháng
* Sĩ số: Tối đa 16 học viên/ lớp
 Lộ trình đào tạo Apax Conqueror
Thông tin về
Apax Conqueror (APAX ENGLISH BY APRIL)
16 Học viên/Lớp
2 Buổi/Tuần
90 Phút/Buổi
6 Tháng