CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chúng tôi đem đến cho thế hệ trẻ Việt Nam chìa khóa mở cánh cửa hội nhập cùng quốc tế trong tâm thế của người dẫn đầu tương lai

Apax English
i-garten

Với Apax Explorer, các bé sẽ được tham gia, khám phá, cảm nhận các tác phẩm âm nhạc và hội họa. Chương trình dành cho trẻ từ 4 đến 6 tuổi.

Đăng kí khoá học Tìm hiểu thêm

Apax english by april

Apax English By April giúp học viên có thể phát âm chuẩn các từ được học, trang bị hệ thống từ vựng phong phú, tăng cường kĩ năng viết và thành thạo các kỹ năng phản biện, tranh luận, thuyết trình bằng tiếng Anh về các chủ đề đa dạng. Chương trình dành cho học viên từ 6 đến 15 tuổi.

Đăng kí khoá học Tìm hiểu thêm

Apax english 4.0

Apax 4.0 áp dụng phương pháp học tích hợp toàn diện (Integrated Learning), giúp học viên phát triển kỹ năng học thuật cần thiết, mở rộng kiến thức đa văn hóa, đa quốc gia và nâng cao điểm số TOEFL. Chương trình dành cho học viên từ 12 đến 18 tuổi.

Đăng kí khoá học Tìm hiểu thêm

apax leaders
Apax Explorer

Với Apax Explorer, các bé sẽ được tham gia, khám phá, cảm nhận các tác phẩm âm nhạc và hội họa. Chương trình dành cho trẻ từ 4 đến 6 tuổi.

Đăng kí khoá học Tìm hiểu thêm

Apax Challenger

Apax Challenger giúp trẻ có thể phát âm chuẩn các từ được học và trang bị hệ thống từ vựng phù hợp để chuẩn bị xây dựng kỹ năng đọc. Chương trình dành cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi.

Đăng kí khoá học Tìm hiểu thêm

Apax Conqueror

Apax Conqueror giúp học viên phát triển hệ thống từ vựng phong phú, tăng cường kĩ năng viết và khả năng tranh luận, thuyết trình về các chủ đề đa dạng. Chương trình dành cho học viên từ 10 đến 15 tuổi.

Đăng kí khoá học Tìm hiểu thêm

Apax 4.0

Apax 4.0 áp dụng phương pháp học tích hợp toàn diện (Integrated Learning), giúp học viên phát triển kỹ năng học thuật cần thiết, mở rộng kiến thức đa văn hóa, đa quốc gia và nâng cao điểm số TOEFL. Chương trình dành cho học viên từ 12 đến 18 tuổi.

Đăng kí khoá học Tìm hiểu thêm

Viết tiếp câu chuyện apaxers từ hôm nay

Đăng ký học thử miễn phí