CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chúng tôi đem đến cho thế hệ trẻ Việt Nam chìa khóa mở cánh cửa hội nhập cùng quốc tế trong tâm thế của người dẫn đầu tương lai

apax leaders
Khóa tiếng Anh Orbit (4-6 tuổi)

Đăng kí khoá học Tìm hiểu thêm

Khóa tiếng Anh Galaxy (7-15 tuổi)

Với nhiều chủ đề thú vị xoay quanh các chủ đề cuộc sống, văn hóa và khoa học, Apax Galaxy giúp trẻ “tắm mình” trong môi trường tiếng Anh tự nhiên, từ đó, tự tin hội nhập toàn cầu trong tâm thế của người dẫn đầu.

Đăng kí khoá học Tìm hiểu thêm

Viết tiếp câu chuyện apaxers từ hôm nay

Đăng ký học thử miễn phí