Apax Leaders Việt Nam | Tin tức Và Sự Kiện | Trí thông minh đa dạng của Howard Gardner
07 11 / 2018

Trí thông minh đa dạng của Howard Gardner

Tôi muốn những đứa trẻ hiểu về thế giới, nhưng không chỉ vì thế giới rất tuyệt và vì con người luôn rất tò mò, tôi muốn chúng hiểu để có thể làm thế giới tốt đẹp hơn. Kiến thức không giống với giáo lý, nhưng chúng ta cần hiểu để tránh được những lỗi đã xảy ra và tiến lên theo hướng tích cực hơn. Một phần quan trọng trong đó là HIỂU CHÚNG TA LÀ AI VÀ CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ. Trên hết, chúng ta phải phân tích những hiểu biết của chúng ta về chính bản thân mình.

-Howard Gardner -1999-

1.Howard Gardner là ai?

Howard Gardner sinh ra tại Scranton, Pennsylvania vào năm 1943. Cha mẹ ông đã chuyển từ Nürnberg Đức đến Mỹ năm 1938 với đứa con 3 tuổi, Eric. Ngay trước khi Howard Gardner ra đời, Eric đã thiệt mạng trong một tai nạn trượt tuyết. Hai sự kiện này không được nhắc đến trong tuổi thơ của Gardner, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và sự phát triển của ông. Ông không được tham gia nhiều hoạt động thể chất nguy hiểm nhưng lại được khuyến khích theo đuổi các ý tưởng sáng tạo và tri thức. Khi Howard bắt đầu phát hiện ra lịch sử bí mật của gia đình (và nguồn gốc Do Thái) ông bắt đầu nhận thức rằng ông khác với cha mẹ và các bạn đồng trang lứa.

Cha mẹ đã gửi Howard đến Phillips Academy tại Andover Massachusetts, nhưng ông từ chối. Ông đến học ở một trường Trung học Dân lập tại Kingston, Pennsylvania. Howard Gardner đã nắm được cơ hội ở đây và có được sự ủng hộ cũng như quý mến của nhiều giáo viên tốt. Sau đó ông đã học tại Đại học Havard để học Lịch sử và sẵn sàng theo nghề luật.Tuy nhiên, ông may mắn được làm học trò củaEric Erikson. Theo Howard Gardner, Erikson có lẽ đã "gắn xi” lên hoài bão trở thành học giả của ông.

Và có một vài điều khác: Trí óc tôi thực sự được mở rộng khi tôi tới Harvard và có cơ hội làm học trò của nhà phân tâm học Eric Erikson, nhà xã hội học David Riesman và nhà tâm lý và nhận thức học Jerome Bruner. Tôi đã học khóa học về nghiên cứu bản năng của con người, đặc biệt con người suy nghĩ như thế nào. Và từ đó học thuyết Trí Thông minh Đa dạng ra đời

Howard Gardner định nghĩa thông minh là” khả năng giải quyết các vấn đề hoặc đưa ra những sản phẩm mới có giá trị trong một hay nhiều nền văn hóa khác nhau (Gardner&Hatch, 1989).

2.Học thuyết Trí thông minh đa dạng

Năm 1983, Howard đã xuất bản một cuốn sách có nhan đề "Frames of Mind” (tạm dịch "Cơ cấu của trí tuệ”), trong đó ông công bố các nghiên cứu và lýthuyếtcủamìnhvề sựđa dạng của tríthông minh.

Ban đầu Howard Gardner đưa ra 7 Trí thông minh. Hai Trí thông minh đầu tiên có giá trị điển hình trong trường học; ba Trí thông minh tiếp theo thường được gắn với nghệ thuật; và hai Trí thông minh cuối cùng được Howard Gardner gọi là "Trí thông minh cá nhân”. Tổng hợp của 7 loại hình thông minh đó là:

  • Thông minh về ngôn ngữ

  • Thông minh toán học

  • Thông minh về âm nhạc

  • Thông minh thể chất

  • Thông minh về hội họa không gian

  • Thông minh nội tâm

  • Thông minh về tương tác xã hội

Năm 1996 ông tiếp tục đưa ra thêm Trí thông minh về tự nhiên. Hiện nay ông nghiên cứu thêm một loại hình Trí thông minh nữa, đó là Trí thông minh Sinh tồn. Theo Howard Gardner, Trí thông minh đa dạng cho thấy mỗi con người có khả năng biểu đạt tri thức của mình theo 9 cách khác nhau và khi đã biết trí thông minh của mình là gì thì bạn sẽ biết học theo cách tốt nhất là như thế nào.

Egroup và Apax xin giới thiệu trí thông minh đa dạng của Howard Gardner dưới loạt bài nghiên cứu sau:

Trí thông minh ngôn ngữ (http://www.apaxleaders.edu.vn/beta/trung-tam-nghien-cuu/chi-tiet/25/tri-thong-minh-ngon-ngu)

Trí thông minh logic - toán học (http://www.apaxleaders.edu.vn/beta/trung-tam-nghien-cuu/chi-tiet/24/tri-thong-minh-logic-toan-hoc)

Trí thông minh âm nhạc (http://www.apaxleaders.edu.vn/beta/trung-tam-nghien-cuu/chi-tiet/28/tri-thong-minh-am-nhac)

Trí thông minh thể chất (http://www.apaxleaders.edu.vn/beta/trung-tam-nghien-cuu/chi-tiet/26/tri-thong-minh-the-chat)

Trí thông minh hội họa không gian (http://www.apaxleaders.edu.vn/beta/trung-tam-nghien-cuu/chi-tiet/23/tri-thong-minh-hoi-hoa-khong-gian)

Trí thông minh nội tâm (http://www.apaxleaders.edu.vn/beta/trung-tam-nghien-cuu/chi-tiet/12/tri-thong-minh-noi-tam)

Trí thông minh tương tác xã hội (http://www.apaxleaders.edu.vn/beta/trung-tam-nghien-cuu/chi-tiet/29/tri-thong-minh-giao-tiep-xa-hoi)

Trí thông minh thiên nhiên (http://www.apaxleaders.edu.vn/beta/trung-tam-nghien-cuu/chi-tiet/27/tri-thong-minh-tu-nhien)
Chia sẻ
trở về
Tin tức liên quan
Tư duy của não trái và não phải
07 11 / 2018

Tư duy của não trái và não phải

Trí thông minh giao tiếp xã hội
07 11 / 2018

Trí thông minh giao tiếp xã hội

Trí thông minh âm nhạc
07 11 / 2018

Trí thông minh âm nhạc

">