Apax Galaxy (7-15 tuổi)
Kiến tạo tương lai
Apax Galaxy (7-15 tuổi)
Apax Galaxy (7-15 tuổi)
có gì khác biệt
Apax Galaxy được xây dựng với nhiều chủ đề thú vị về cuộc sống, văn hóa và khoa học. Apax Galaxy giúp trẻ “tắm mình” trong môi trường tiếng Anh, từ đó tự tin hội nhập toàn cầu trong tâm thế của người dẫn đầu.
Luyện phát âm thông qua hệ thống đánh giá tự động i-Learning tại nhà
Luyện phát âm thông qua hệ thống đánh giá tự động i-Learning tại nhà
100% giáo viên bản ngữ tại lớp, bảng tương tác thông minh, chương trình ngoại khóa bằng tiếng Anh.
100% giáo viên bản ngữ tại lớp, bảng tương tác thông minh, chương trình ngoại khóa bằng tiếng Anh.
Học ngữ âm với 120 chủ đề giúp trẻ tự tin dự thi chứng chỉ YLE Cambridge.
Học ngữ âm với 120 chủ đề giúp trẻ tự tin dự thi chứng chỉ YLE Cambridge.
Video quay tại Apax về dự án tư duy sáng tạo (CTP) tại Apax Studio, dự án STEAM* và sổ liên lạc trực tuyến giúp phụ huynh cập nhật các hoạt động trên lớp cũng như quá trình tiến bộ của trẻ.

(*) APAX LEADERS STEAM là chương trình giảng dạy tích hợp Khoa học (Science) – Công nghệ (Technology)- Kỹ thuật (Engineering) – Nghệ Thuật (Arts) – Toán (Maths) giúp trẻ có cơ hội trải nghiệm tiếng Anh trong nhiều lĩnh vực nhằm phát triển kỹ năng, phát hiện năng khiếu và niềm đam mê của trẻ.

Video quay tại Apax về dự án tư duy sáng tạo (CTP) tại Apax Studio, dự án STEAM* và sổ liên lạc trực tuyến giúp phụ huynh cập nhật các hoạt động trên lớp cũng như quá trình tiến bộ của trẻ.

<br/>
<br/>

<p style='font-size:14px;'>(*) APAX LEADERS STEAM là chương trình giảng dạy tích hợp Khoa học (Science) – Công nghệ (Technology)- Kỹ thuật (Engineering) – Nghệ Thuật (Arts) – Toán (Maths) giúp trẻ có cơ hội trải nghiệm tiếng Anh trong nhiều lĩnh vực nhằm phát triển kỹ năng, phát hiện năng khiếu và niềm đam mê của trẻ.</p>
Thông tin về
Apax Galaxy (7-15 tuổi)
16 Học viên/Lớp
2 Buổi/Tuần
90 Phút/Buổi
6 Tháng
Các khoá học khác
tại apax leaders

APAX IELTS

APAX IELTS

Apax Orbit (4-6 tuổi)

Apax Orbit (4-6 tuổi)

">